Archive for maj, 2009

h1

Fordonsindustrins verklighet

maj 19, 2009

”Människor är dummare än man tror” sade en gång komikern Tage Danielsson, med glimten i ögat. För att få fram ett budskap krävs det i snitt sju repetitioner. Det här är något som vi i västsverige måste ta till oss. Fordonsindustrin får inte vara den industri som partiledare  kallar näringsliv som sysslar med skruv och mutter. Vi talar om en högteknologisk bransch som har verksamhet och kompetens som används långt utanför branschen själv. Om en nedläggning av fordonsindustrin skulle ske så är det hög tid för högskolorna i västsverige att fundera på, hur intressanta de blir, att undervisa och forska utan att ha en industri att forska på och inom? Stora andelar av forskningen är kopplad till fordonsbranschen.

Jag får samtidigt starka signaler om att det är möjligt att skapa ett forsknings och utvecklingscentrum i västsverige för elfordon dvs rena elfordon, elhybrider och plug-in fordon.   Ansökan ligger hos Näringsdepartementet, men där maler kvarnarna långsamt, det är inte läge för det nu. Det krävs att vi går från ord till handling. Några hävdar att vi snart ser dessa fordon i serieproduktion från flera tillverkare. Dags att repetera budskapet sex gånger till och att fler intressenter beskriver fordonsindustrins verklighet, gärna tillsammans med energibranschen, det mesta är INTE skruv- och mutter.

Annonser
h1

Jesus, Håkan Mild och Ingvar Kamprad

maj 18, 2009

”Människor som kämpar för att kunna göra det dom vill och inte viker ner sig. Folk som har svårt, men ändå fortsätter och kämpar” Det är en vanlig kommentar från undomar som ingick i Handelskammarens undersökning, bland 2500 gymnasieelever, om egenskaper som deras förebild bör ha. De som fick flest omnämnanden var Jesus, följd av Nelson Mandela och Bill Gates. Alla tre ”människor” som har fortsatt kämpa.

Förste Göteborgare var Håkan Mild, sportchef för IFK Göteborg. En ledare inom idrottsvärlden som anses som en förebild. Det är nog en relativt vanlig situation, vilket visar nyttan av allt det ideella arbete som många idrottsledare gör, de är i många fall förebilder för ungdomarna de tränar.

Från företagsvärlden toppar Ingvar Kamprad listan, en person som inte vikit ner sig och som kämpat på. Roligt att en duktig entrepenör toppar listan, men vi behöver många fler duktiga entrepenörer på listan. De finns redan idag, vi behöver hjälpas åt att lyfta fram dem. Handelskammaren kommer att dra sitt strå…..!

h1

EU-ministern på besök

maj 15, 2009

Idag hade vi EU-ministern Cecilia Malmström tillsammans med Marit Paulsen på besök. Cecilia är den enda Göteborgaren i regeringen och därför är det viktigt att hon får information om läget i Västsverige och vad man kan göra politiskt för att vi ska komma ur lågkonjunkturen så snart som möjligt. För att få en inblick i verkligheten så hade vi även bjudit in tre små- medelstora medlemsföretag, mekaniska verkstadsföretaget Eliasson & Lund, badrumsgrossisten GAT Sweden och aktiketsfirman Semrén & Månsson. Samtliga tre gav sin bild av dagsläget och hur de ser på framtiden. De tre beskrev en svår situation, men såg positivt på framtiden. En av dem tror att vändningen kommer på måndag!!

Det är viktigt att vi från Handelskammaren och övriga parter i regionen visar på att bilden av det västsvenska näringslivet  är allt annat än ”nattsvart”. Det finns företag som inte påverkas av lågkonjunkturen och fordonskrisen. Vi tillfrågade 250 företag med max 100 anställda. 30% av dem rapporterar att de har en positiv utveckling, 60% påverkas inte alls av fordonskrisen och 46% av företagen har en offensiv strategi för framtiden. Jag återkommer med fler positiva exempel.

h1

Saab kämpar på i motvinden

maj 14, 2009

För två månader sedan var Saab fullständigt uträknat i media och av den breda allmänheten.

Jan-Åke Johnsson blev till och med kallad för ”Bagdad Bob” för att han envist stod upp för att man ska klara rekonstruktionen, få ny ägare och komma ut med de nya modeller som finns planerade i affärsplanen. Till och med ministrar förklarade att Saab var uträknat.

Nu har det plötsligt svängt. Media spekulerar i vem köparen blir och det går till och med att satsa pengar hos spelbolag om vem som öppnar plånboken.
Jag konstaterar att det inte går att spela på att det inte blir någon köpare alls och att Saab sätts i konkurs.

Jag lyckönskar Jan-Åke och alla anställda på Saab. Ni har gjort ett bra jobb så här långt, trots motvinden. Jag tycker att det är på sin plats att ni får det stöd ni förtjänar. Kämpa på, det är mycket arbete kvar att göra oavsett köpare.

Nu ser vi framåt. Det vore en psykologiskt viktig händelse för hela fordonsklustret och för hela Västsverige, om ni på Saab skulle få en ny ägare. Kanske de anställda är intresserade av att gå in som köpare?
Positivt tänkande får effekt. Det gör 30% på resultatet, finns det vissa som hävdar.

h1

Entrepenörer och några myter

maj 13, 2009

Handelshögskolan hade ett seminarie om entrepenörskap imorse, Handelskammaren var medarrangör och vi kunde konstatera att industriproduktion på sikt spås försvinna ur landet, enligt framtidsforskare. Vi kommer att koncentrera oss på kvalificerade tjänster.

Samma diskussion gällde vid ett möte senare under dagen där Unionen, Almega och Borås Högskola uppvaktade om stöttning av ett nytt forskningsinstitut som ska inriktas mot tjänster, ett SP fast inom tjänstesektorn. Platsen förväntas även vara  Borås. Låter intressant!

Avslutade dagen med kvällsföredrag för 50-talet åkare i Borås. Duktiga entrepenörer som är verksamma inom en bransch med låga marginaler. Vid middagen fick jag tyvärr höra myter som förekom på 90-talet kring miljöfrågorna:
”Alla förpackningar som vi konsumenter sorterar blandas och eldas upp.” ”Man skövlar regnskogar för att odla sockerrör till etanol.”

Trist! Utbildning och information behövs!

h1

Integration en viktig fråga

maj 12, 2009

Dagen har gått i integrationens tecken.  Hade möte idag tillsammans med Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet, Karin Markides, rektor Chalmers, Jan Hallberg (m) ordf´Göteborgs Regionen kring frågan om hur vi tar omhand utländska studenter. Hur får vi fler att söka till Göteborgs högskolor och hur får vi dem att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Regionen behöver komptensinvandringen och då är  integrationsfrågan väsentlig. Projektet kallas FUNK och kommer att pågå ytterligare ett år. Handelskammaren är näringslivets part i projektet och vi avsätter tid för att stödja denna fråga. Flera intressanta aktiviteter är planerade och det ser lovande ut.  Mycket bygger på att minska svensk byråkrati, öka kunskapen inom svenska och skapa nätverk in i det svenska näringslivet.

Landshövdingen Lars Bäckström  med hustru Ann-Christin bjöd på integrationsmiddag med tillhörande tal, under temat ”Gränslöst roligt”. Marko Helles från Röda Korset var en av talarna som inspererade oss att se frågorna ur ett annat perspektiv, utifrån och in, dvs vi måste vara en del av lösningen inte en del av problemet. Det är inte alltid andra som ska anpassa sig till oss utan vi måste anpassa oss själva. Man konstaterade att Göteborg inte hade varit vad det är idag om det inte var för invandrarna. Vi hade starka influenser från Tyskland, Holland och Skottland då staden bildades och blev Skandinaviens port mot världen. Förmodligen hade inte Handelskammaren funnits om det var för handelsmännen som insåg värdet i att samlas och skapa det som sedan utvecklades till att bli Västsvenska Industri- och Handelskammaren, året var 1661.

Integrationen är alltid viktig, inte minst i tider av oro och lågkonjunktur. Hög arbetslöshet bland ungdomar, många gånger i de stadsdelar som inte har integrerats kan leda till sociala problem, för lång tid framöver. Här måste politik, högskolorna och näringslivet samarbeta för att få fram snabba lösningar!

h1

Från ord till handling

maj 11, 2009

Idag har vi haft ett möte mellan näringslivet och politiken.  Med på mötet var Göran Johansson (s), Jan Hallberg (m), Lennart Olausson (BRG), Finn Johnsson, ordf Handelskammaren samt företrädare för Företagarna och Svenskt Näringsliv. Vi diskuterade frågeställningar kring hur företagarklimatet kan förbättras i Göteborgsregionen. I den nyligen lanserade kommunundersökningen kom Göteborg på plats 100. Det finns med andra ord en hel del att göra. Vi kom överens om ett gemensamt angreppssätt som innefattar en plan på ett antal konkreta åtgärder. Bland annat inom infrastruktur, men även kunskapen om näringslivets förutsättningar bland kommunala tjänstemän. Vidare ska vi se om det går att skapa ett ”show room” för företag inom energi, miljö och klimatområdet. Konkreta årgärder är målsättningen för samarbetet.

Jag hade även ett möte med våra tre fondförvaltare, som uppdaterade oss om läget i världen och i den svenska ekonomin. Deras gemensamma bild är att det blir fortsatt svårt år 2009 och att även 2010 blir ett svagt år avseende tillväxt. Man varnade även för att låta sig luras av börsuppgångar. Något som inte avspeglar läget i samhället. Vi har en tävlan mellan de tre fondförvaltarna som har pågått i två år och som avslutas till årsskiftet.  Under hösten 2007  påtalade Handelskammarens ansvariga största försiktighet vad avser aktieaffärer pga omvärldsläget. Två av förvaltarna lyssnade till vädjan och gick helt över till räntebärande förvaltning. Det är ingen överdrift att säga att dessa två ligger bättre till för att vinna tävlingen och att fler borde lyssnat på rådet…..sett i backspegeln!