Archive for 10 juli, 2009

h1

Cleantech och 100 nya arbetstillfällen

juli 10, 2009

Energimyndigheten går in med delfinansiering i två nya projekt som bidrar till minst 100 nya arbetstillfällen i Västsverige. Detta inom området Cleantech, som väntas vara en högintressant bransch för framtiden. Det är dels vågkraftföretaget Seabase i Lysekil och dels bränslecells företaget Powercell i Göteborg.

Powercell Swedens projekt för omvandling av drivmedel till el får 30 miljoner kronor i villkorslån. Volvo Technology Transfer AB, tillsammans med riskkapitalbolagen Midroc New Technology och Ocas Venture, går in med finansiering om totalt 170 miljoner.

Dessa två företag under utveckling väntas anställa minst 100 personer. Mycket glädjande i en tid av varsel. Dessutom inom framtidsbranscher.

Annars är det just nu regn och åter regn. Inte så roligt då många har semester, men det gör att artikeln i Dagens Industri och det framtida ”guldet” färskvatten, blir än mer aktuell. Även detta område har en hel del arbetstillfällen för svenskt vidkommande i framtiden. Stora delar av världen saknar idag tillgång till färskvatten och framtiden ser dessvärre inte ljus ut. I Sverige har vi en tillgång som vi dagligen inte tänker på. Det gäller att se möjligheter istället för problem.

Annonser