Archive for december, 2009

h1

Vision Västsverige

december 31, 2009

Hade igår ett intressant möte om framtiden med en grupp bestående av samhällsbyggare, tekniker och journalister, som presenterade ett antal idéer för framtiden. Om att vår region behöver en vision som alla sluter upp kring. Något att arbeta med och genomföra de närmaste 10 åren. Visionen skall ha som huvudmålsättning att vi ska stärka den Västsvenska regionen. Denna vision skall innefatta det mesta, byggnation/stadsutveckling, näringslivsutveckling, energiförsörjning, akademin/kompetenscentra etc etc. Det är många i Västsverige som har idéer just nu, förmodligen något positivt som följd av krisen.

Jag tror att det är helt rätt att vi samlar oss och stöttar politikerna om vilka visioner och mål som vi har med vår region för framtiden. Det finns otroligt mycket kunskap och kompetens i åpersoner som arbetar med arkitektur, husbyggnation, fordonsindustri, dagligvaruhandel, petrokemi etc etc. Blandat med de som har kunskaper om framtidens branscheer och utvecklingsområden. Roligt arbete som ligger väl i linje med vår handelskammardag som går av stapeln den 3 maj i Scandinavium 2010.

Nu är det dock semester, skidåkning och sista dagen på det pännande året 2009. Låt oss ta med det bästa från året och göra 2010 till ett fantastiskt framgångsår. För handelskammarens del så startar vi upp tidigt med ett varumärkesplattforms-arbete. Det ska vara klart i mars. Tack alla ni som engagerar er i vår regions utveckling, antingen aktivt eller via stöd till oss på handelskammaren. Vi ses nästa år! Gott Nytt 2010!

h1

Det går mot ljusare tider

december 22, 2009

Det känns som om det inte bara är dagarna som blir ljusare från och med idag. Även för regionens olika utvecklingsfaser känns det hoppfullt. Många frågetecken kommer att rätas ut det kommande året. Det gäller att se på verkligheten med rätt perspektiv, är glaset havltom eller halvfullt? Här kommer några exempel:

– Farsen runt Saab som nu pågår med olika bud, rykten och märkliga GM beslut har fått klarhet redan om någon vecka.  Det kommer komma något positivt ut av allt till slut.

– Affären mellan Volvo och Geeley är förmodligen klar och man får ägna full kraft åt utveckling av nya bilar som möter morgondagens krav inom säkerhet och miljö.

– En ny ägare till Shellraffinaderiet är klar och vi har fått se framtidsmöjlighetena inom petrokemiklustret!!

– Frågan kring regionens ägande av Västtrafik är klar och vi ser påtagliga förändringar av resande utbudet, bl a ny 10 minuterstrafik mellan Borås och Göteborg, regionens två största städer.

– Fler västsvenskar återfinns i de statliga bolagsstyrelserna.  Det utökar det västsvenska nätverket och vår kompetens kommer till nytta.

– Förhoppningsvis har många arbetslösa ungdomar fått praktikplats. Jag vill verkligen uppmana alla som läser detta att ta möjligheten att hitta en praktikplats under 3 månader till en ungdom mellan 18 och 24 år. Arbetsförmedlingen betalar lönen om arbetsgivaren har en vettig sysselsättning. Vi på handelskammaren har anmält oss för tre praktikplatser. Sprid detta till de du känner. Som företagare går man in på www.praktikplatsen.se och anmäler sitt intresse. Arbetsförmedlingen matchar sedan ihop rätt ungdom med de behov som företaget har.

Jag kommer nu ha lite julledighet så bloggen uppdateras inte varje dag. Härmed tillönskas alla en skön julhelg, med släkt, vänner, lite träning och god mat.

h1

Framtidens Göteborg diskuteras överallt

december 21, 2009

Jag inser att den ”goda staden” berör många. Under året så har jag träffat många som påpekar vikten av stadsutveckling av bostäder, som en mycket väsentlig del för vår framtid. Där verkar Göteborg inte hänga med. Flera vittnar om en avsaknad av stadsarkitetkt, långsam planhantering, brist på planering och kommunala bolag som snedvrider konkurrensen. Vi ska dock inte ställa oss i ”gnällfällan” utan ta fram konkreta exempel och förslag på vad som behöver ändras. Hade ett mycket givande möte med ett av de stora byggföretagen idag, som vill göra mycket för staden!!

Hade ett intressant möte med Global Forum och diskuterade framtidsfrågor för regionen, spännande att flera tänker i samma banor. Vad ska utveckla vår region och få fler som vill flytta hit? Stadsutvecklingen är en stor fråga!

Saab historien fortsätter och man kan undra vad GM sysslar med. Hoppas att det finns något seriöst bud som kan förhindra en nedläggning.

Avslutade dagen med säsongsavslutningsmiddag på Volvo muséet. Det var de båda Volvobolagen som bjöd för kvällen med korta anföranden av Leif Johansson och Stephen Odell. Det har varit ett svårt år, men förhoppningsvis har man lärt sig något. Nu blickar man fram emot 2010 och glömmer helst 2009. Inom några år spår man att Kina kommer att vara en av de största marknaderna, speciellt på personbilar och bussar. Träffade bl a Magnus Andersson, vd Nimbus Boats. Han berättade om ett spännande miljöprojekt som kan förändra båtvärlden. Mer om det framöver när vi har träffats igen.

h1

GM ville inte rädda Saab

december 18, 2009

Denna dagen var den dagen då beskedet om att GM lägger ner Saab kom vid tretiden på eftermiddagen. Jag var på väg från ett möte med Power Väst, en projektgrupp som skall vara enande för vindkraftutvecklingen i Västsverige.

Det var ett oväntat beslut från GM så här före jul och de flesta som jag talat med, som hade mer insyn i Saab’s situation än jag,  har hävdat att det finns något unikt i Saab som på ett eller annat sätt kommer leva vidare. Kände att opinionen hade vänt. Det som många viftade bort som en olönsam bilfabrik, har den senaste tiden vänt över till att det eventuellt skulle kunna finnas en möjlighet för Jan-Åke Jonsson och alla anställda att vända utvecklingen. Vi talar ju ändå om en verksamhet med drygt 3000 anställda och kanske dubbelt så många som är beroende av Saab indirekt. Det blir en stor arbetslöshet i en region som precis har börjat blicka framåt.

Sista ordet är dock inte sagt, vem vet vad som kan komma ut av en nedläggning. Det enda positiva verkar vara att GM, som en dålig ägare försvinner från Trollhättan. Regionen har många duktiga personer som har arbetat på Saab och dess underleverantörer. Regeringen har nu en rejäl chans att visa handlingskraft. En mycket tråkig inledning på julfirandet. Som så ofta kommer det säkert att ordna sig och när vi ser tillbaka om några år så har vi förhoppningsvis ett riktigt bra ”facit”.

h1

Personaldag på handelskammaren

december 17, 2009

Idag har vi haft en heldag med all personal på handelskammaren. Det är en fantastiskt duktig personal vi har, unga, vakna, ambitiösa och fulla av energi! Attraktiviteten att arbeta hos oss visar sig även i antalet sökande till de 2 tjänster som vi har ute nu, närmare 550 sökande, där de flesta är mycket meriterade!!

Vi har ett mycket spännande år framför oss där vi ska öka vår omsättning med drygt 12% och därmed fler aktiviteter och ökad medlemsnytta. Egentligen borde vi inte behöva sälja in medlemskap i handelskammaren. För företag med mindre än 45 anställda kostar det 3 500 kr/år. Borde vara en billig biljett för att vara med och påverka framtiden!

Vi ska också vara mer glokala, dvs vara synliga ute i regionerna utanför Göteborg. Vår politik ska kunna brytas ner på ett regionalt perspektiv. Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal ska öka sina aktiviteter! Vi ska även arbeta mer med bilden av Västsverige samt vända oss mer till små och medelstora företag.

Vi avslutade personaldagen med glögg hemma hos mig och sedan ett mycket bra julbord på Aludden Providore i Lerum! Härlig kväll!

h1

Trafikkontoret på besök

december 16, 2009

Vi började dagen med möte tillsammans med Anders Roth, miljöansvarig för Trafikkontoret i Göteborg. Tillsammans med kollegan Stefan diskuterade vi allt från kollektivtrafik, infrastrukturinvesteringar, broar mellan centrum och Hisingen, betalstationer, trängselskatt, cykelbanor och parkeringspolicy för innerstaden. Anders har stor kunskap om dessa områden och vi vet att detta intresserar de flesta av våra medlemmar. Vi får all anledning att återkomma i flera av de uppräknade frågorna.

Vi planerar också ett möte om Vänersjöfarten i januari, för att diskutera denna heta fråga och lyfta upp alla frågor på bordet.

Avslutade dagen med ett möte kring att starta tillverkning av vindkrafttorn och vingar i Västsverige. Vi samlades ett antal intressenter som har ett behov av att få torn och vingar levererade och ser att det skulle vara en intressant idé att tillverka dessa svårtransporterade delar i närområdet.

Imorgon har vi en personaldag med julavslutning, bl a kommer 2010 års budget presenteras och vi spänner bågen ordentligt för att öka medlemsnyttan, genom att öka omsättningen med drygt 12%. Dessutom mer politik där jag vill se att man går från ord till handling.

h1

Västsverige har en enorm potential

december 15, 2009

Har haft flera intressanta möten idag. Alla visar att Västsverige har en enormt stor potential för tillväxt i regionen. Det som krävs är ett politiskt mod, rejäla infrastrukturinvesteringar enligt de förslag som ligger, vilket utökar arbetsmarknaden.  Fanatsifull och hållbar stadsutveckling av Göteborgs innerstad som genererar unga människor och turism. Nya arenor sk multiarenor, satsning på hotellen så att vi kan ordna event i världsklass. Nya sk dark rides på Liseberg , dvs 3D eller 4D animerade åkattraktioner inomhus.  Gemensam profil för regionen så att vi kan marknadsföra oss i världen, som en region. Utveckling av fordonsindustrin inom el- och elhybridfordon samt skapa en världsledande testanläggning inom säkerhet.

Storsatsning på clean tech inom området klimat, miljö och energi. Parallellt utveckling av bioteknik, petrokemi, turism och digital media. Inom akademin krävs satsning på innovatörskap/entrepenörskap som genererar flera nya små företag. Intresset för matematik, teknik och naturkunskap har vi grundat i lägre åldrar under skoltiden, genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv, samtidigt som kommunerna har satsat på skolmiljön. Kapitalförsörjningssystemet har fått en kritisk massa då vi samarbetar med Oslo-regionen där det finns kapital samt att hemvändande Västsvenskar inom branshen ser möjligheterna i regionen. Politik, akademi och näringslivet har ett unikt samarbete och för att finansiera de kommunala investeringarna i Göteborg så säljer staden ut något eller några av sina kommunala bolag.

Tack Benny Carlsson på Hansen Event & Communication, Mikael Edler Swedbank, Finn Johnsson min ordförande, Bertil Törsäter och Kenth Johansson VGR för olika inspirerande möten idag. Nu måste bilden av Västsverige målas positiv och vi ska visa vår kreativitet och framåtanda!

h1

Energieffektivisering och mysteriet Göran

december 14, 2009

Idag hade vi styrgruppsmöte inom Hållbar Utveckling Väst hos landshövding Lars Bäckström. Där diskuterades bl a den stora möjligheten till energieffektivisering. Något som också tas upp på Köpenhamnsmötet. Saknar övergripande långt gågna mål för t ex Västsverige. Om rejäla mål sattes upp skulle många av våra företag kunna minska sina kostnader och några företag i vår region har idag tekniska lösningar för att energieffektivisera. Den bästa besparingen av energi är den kilowattimme som inte förbrukas. Även ”Smart Grid” är intressant. Kan vi få ett lagförslag i Sverige som möjliggör att privatpersoner kan få tillgodoräkna energi som man producerar och själv inte har användning av? Det skulle kunna vara tekniskt möjligt med dagens fjärravläsare och småskalig energiproduktion som solceller och små vindkraftverk. Spännande framtid att se sin elmätare gå baklänges…….

Göran Carstedt träffade jag i slutet av augusti, jag bloggade om vårt möte och i princip varje vecka sedan dess är hans namn det mest sökta på min blogg. Ett mysterium då både jag och han inte förstår att han är så känd. Däremot anar jag att fler börjar få upp ögonen för denna mycket intressanta person. Roligt att han är mentor hos oss för en av våra Execgrupper.

Imorse hade jag den 20 000:de läsaren på bloggen! Inte så mycket att yvas över jämfört med andra, men rolig milstolpe. Tack alla ni som orkar läsa och komma med kommentarer!

h1

Hållbara konsulter

december 11, 2009

Började dagen med möte hos Golder Associates, en konsultfirma med kunskap inom miljö och hållbarhetsområdet. I grunden ett Kanadensiskt företag som startade 1960 inom gruv-och olje prospektering. Har utökat sina kunskaper inom geoteknik, mark, vatten till hållbarhetsområdet. Intressant med allt fler företag som inser att miljö, klimat och energifrågorna kan skapa affärer. Här återfinner jag civilingenjörer, tekniska doktorer samtidigt som jag tidigare i veckan träffade miljöjurister från ansedda advokatfirmor. Högutbildade personer som bidrar till framtidens lösningar genom sin kunskap. Tidningarna fylls i dessa dagar av reportage från Köpenhamnsmötet och till detta presentationer om clean tech företag, som hittar nya markander. Även på börsen märks det ökade intresset för de hållbara företagen.

Förbannar mig själv att jag inte behöll aktierna i Lightlab, Opcon och Biogaia, som jag köpte för 10 år sedan, för att jag såg att de hade framtidsprodukterna. Samtliga inom det hållbara området. Dock var kursutvecklingen inte den bästa så jag sålde efter hand. Idag när de rusar på börsen står jag utan….! Vad kan jag lära av detta? Jo att jag ännu en gång har överskattat trenden på kort sikt, men underskattat den på lång sikt!!

Avslutade dagen med budgetarbete för 2010. Målet är att öka omsättningen med 10% och därmed göra mer medlemsnytta. Verkar kunna fungera och vi har under året förändrat organisationen inom handelskammaren så att vi kan klara denna uppgång. Dessutom satsar vi lite extra på vår personal avseende bl a utbildningar. Det är ju vår enda resurs!

h1

Skolan behöver mer uppmärksamhet

december 10, 2009

Idag var det möte i projektet Matena (Matematik Teknik Naturvetenskap), där handelskammaren är projektledare. Vi kan konstatera att vi är i stort beroende av att våra ungdomar har goda kunskaper inom Matena-ämnena. Det borgar bl a för innovationer och entrepenörskap, samt att vi i Västsverige kan konkurrera med andra regioner i omvärlden, vi talar om ”brain gain”, att vinna kampen om de skarpaste hjärnorna. Det är en viktig pusselbit, inte den enda, men mycket viktig för att bli en framgångsrik region med ett framgångsrikt näringsliv.

Det finns de som säger att Sverige är det land som satsar mest på skolorna i världen. Då borde vi också ha de bästa eleverna med de högsta kunskaperna. Det är inte direkt den bild som framkommer inom t ex matematikens värld. Vi får också täta rapporter om att klasserna blir allt större, lärarresurserna minskar och att arbetsmiljön inte är den bästa. Det känns som om detta är ett intressant område för handelskammaren att granska, vi har ju länge arbetat med politikområdet kompetensförsörjning.

Vi ska under 2010 utveckla vårt handslagsprojekt, där vi matchar ihop företag med en skolklass under tre år. Klassens elever får möjlighet att lära sig om företaget och om näringslivet. Företaget få en bra möjlighet att intressera eleverna för deras verksamhet, kanske är det framtidens medarbetare man har i denna klass.