Archive for 3 december, 2009

h1

Västtrafik och Kreditföreningen

december 3, 2009

Inleder dagen med ett intressant möte, vd Lars Backström och delar av Västtrafiks ledningsgrupp. Vi diskuterar framtid, behov av infrastruktur och vad vi kan göra för att stödja våra medlemmar bättre med koppling till kollektivtrafik. Bra diskussioner och ett nytt möte är bokat framöver för att vi ska få inblick i utvecklingsarbetet inom Västtrafik. Förbättringar av biljettsystemet och utökning av trafiken mellan Borås och Göteborg med 10 minuters trafik låter riktigt bra!

På kammaren spikar vi 2010 års handelskammardag till den 3 maj på Scandinavium, markera detta datum i era agendor, det blir en stor dag med näringslivets galakväll. Temat handlar om förändringar, vilket förmodligen är det enda vi kan planera för att det ska ske i alla våra verksamheter, politiskt och i hela världen!

Gör ett kort TV inslag för en kampanj, där Svenskt Näringsliv har uppdraget att blicka framåt. Anser att nu måste vi blicka framåt och vara optimistrealister. Möjligheterna finns och kurvan pekar uppåt, då är det upp till oss själva att göra det bästa av situationen.

Palace populära julbord utan ål, vaket att inte ta med utrotningshotad ål!

Avslutar dagen med att hålla föredrag för Kreditföreningen på Palace med tillhörande julbord. Riktigt trevlig kväll med spännande diskussioner. Inser att vi har en del arbete kvar innan vi har vår varumärkesplattform klar. Kunskapen om vår verksamhet är låg. Imorgon är det styrelsemöte i Mistra, Stockholm t&r över dagen med flyg. Brukar annars ta tåget för att få lite mer ”egen tid”.