Posts Tagged ‘ägare’

h1

Brister i infrastrukturen för riskkapitalbranschen

november 11, 2009

Oj! Jag har tagit upp denna frågan förut och jag gör det igen. Trots att jag själv är nybörjare så ser jag ett stort behov av en infrastruktur som är väl så viktig som den traditionella i form av vägar, järnvägar etc. Det är inom riskkapitalet.

Vi hade samlat en mindre grupp kloka och erfarna personer från riskkapitalbranschen i Västsverige idag för att diskutera bristerna OCH vad handelskammaren kan göra för att förbättra situationen. Några korta fakta kan tydliggöra situationen. Siffrorna är en uppskattad jämförelse med Stockholmsregionen (antal i Göteborg/antal i Stockholm):

– Vi har få förvärvande företag i Västsverige, företag med modiga ägare och kunniga ledningspersoner (5 /100).

– Vi har få försäkringsbolag och pensionsfonder med stort kapital, för senare delen av tillväxtfasen (3/300)

– Vi har relativt få riskkapitalbolag, speciellt i large och middle league(12/62)

– Stiftelseförvaltning med kapital över 1 miljard kr (100/1000) OBS! Av de 100 i Göteborg har 50 sitt säte i Sthlm.

– Privatpersoner med ett kapital över 10 milj kr (300/1000). Här är ett område där vi har relevant storleksordning.

Kapitalet investerar där man finns, i sin närhet. Västsverige är den starkaste industri och exportrelaterade regionen i Sverige. Ändå saknas kapitalet, speciellt det som behövs i tillväxtfasen för företag. De företag som har riskkapital växer snabbare än de som inte har riskkapital.

Kontentan är att det måste göras något för att vår region skall utvecklas. Speciellt som det ryktas om att man ser över AP-fonderna och att de kan centraliseras till Stockholm!

Handelskammarens plattform med förankring i näringslivet, stark legitim styrelse och möjligheter till politisk påverkan är en bra plattform för att göra skillnad. Vi ska mejsla ut vad!! Inte gnälla utan agera!

h1

Saab kämpar på i motvinden

maj 14, 2009

För två månader sedan var Saab fullständigt uträknat i media och av den breda allmänheten.

Jan-Åke Johnsson blev till och med kallad för ”Bagdad Bob” för att han envist stod upp för att man ska klara rekonstruktionen, få ny ägare och komma ut med de nya modeller som finns planerade i affärsplanen. Till och med ministrar förklarade att Saab var uträknat.

Nu har det plötsligt svängt. Media spekulerar i vem köparen blir och det går till och med att satsa pengar hos spelbolag om vem som öppnar plånboken.
Jag konstaterar att det inte går att spela på att det inte blir någon köpare alls och att Saab sätts i konkurs.

Jag lyckönskar Jan-Åke och alla anställda på Saab. Ni har gjort ett bra jobb så här långt, trots motvinden. Jag tycker att det är på sin plats att ni får det stöd ni förtjänar. Kämpa på, det är mycket arbete kvar att göra oavsett köpare.

Nu ser vi framåt. Det vore en psykologiskt viktig händelse för hela fordonsklustret och för hela Västsverige, om ni på Saab skulle få en ny ägare. Kanske de anställda är intresserade av att gå in som köpare?
Positivt tänkande får effekt. Det gör 30% på resultatet, finns det vissa som hävdar.