Posts Tagged ‘BMW’

h1

Jan Åke Johnsson på Börssällskapet

september 27, 2010

Idag var vi tillbaka på kontoret efter två dagars konferenande. Det blev helt enkelt inte tid för bloggande från Strömstad. Vi hade visionsarbete i fokus och hade tagit hjälp av Wilhelm Hast, en konsult som kan handelskammaren och som processade olika works shops. Till det hade vi blandat en del teambuilding och sociala aktiviteter, med bl a ett Västsvenskt quiz!! Mycket bra dagar där vi fick en hel del gjort!

Idag träffade jag Niklas Wahlberg från Lindholmen Science Park. Vi diskuterade Västsveriges utveckling, svårigheter att ibland gå från ord till handling och han berättade vad deras framtidsutmaningar är. Bl a har man ett riktigt bra varumärke i sin ägo. ”Test Site Sweden”. Den skulle vara intressant att spinna vidare på angående visionen att vår region, eller hela landet, skulle bli störst i världen på test och pilotanläggningar. Lindholmen är bara en av flera bra science parks i regionen. Lite av bryggan mellan högskolorna och näringslivet. Vi ska utöka samarbetet från handelskammarens sida. 

Träffade Anders Eugensson och Karl-Johan Runnberg från Volvo Cars omvärldsanalysavdelning. Vi diskuterade viktiga frågor för fordonsindustrin, utvecklingen för Volvo och framtiden kopplad till deras nya ägare. Ett bra möte som visade att det har vänt ordentligt även för personbilstillverkarna. Idag har man väntetider på bilarna, rekrytering av personal pågår och problem finns att få komponenter från leverantörerna. De sistnämnda har varit under stor press det senaste året och har anpassat sig därefter. Kan inte vara en lätt uppgift att klara leverensen till en ”svängig” bransch. 

Härlig höstdag med solsken och blå himmel. Nu ska jag lyssna till Jan Åke Johnsson, Saab, som är talare på kvällens Börssällskap. Det ska bli spännande med tanke på de senaste dagarnas spekulationer om BMW samarbete.

h1

Sverige står inför en ny framtid

september 19, 2010

Valresultatet börjar ta form. Jag fick lämna några kommentarer till Svenska Dagbladet. Vi står inför ett osäkert parlamentariskt läge. För oss som driver näringslivets frågor blir det en fråga hur Alliansen kan infria de löften som gavs före valet. Sverigedemokraternas näringslivspolitik är för mig relativt okänd. Den ingår inte i deras tre starkaste profilfrågor.

Valet är anmärkningsvärt på ett antal områden:

– Alliansen återväljs efter en mandatperiod, det har aldrig tidigare hänt, trots en lågkonjunktur.

– Socialdemokraterna går ordentligt tillbaka.

– Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.

– Centerpartiet som är det rikaste partiet minskar.

– Miljöpartiet är med knapp marginal riksdagens tredje största parti. 

Den politiska kartan är ny och känns lätt osäker då vi  nu (söndagkväll) har en minoritetsregering. Västsvenska Inustri- och Handelskammaren är obunden till partipolitiken. Vi kommer att fortsätta driva de Västsvenska frågorna för näringslivet och för utvecklingen av vår region.

En ytterst personlig reflektion är att partiledarna kommer i BMW-bilar till valvakan i Sveriges Television!!!??

h1

Semcon har en stark profil i Kjell Nilsson

april 27, 2010

Ett mycket intressant börsnoterat västsvenskt bolag är Semcon. Idag hade jag nöjet att träffa deras vd Kjell Nilsson, med lång erfarenhet på höga befattningar inom flera svenska storföretag. Han hade sällskap av företagets bilintresserade inköpschef Urban Kihlén. Semcon har genomgått ett stålbad under 2008 och 2009, men ser nu ljuset i tunneln. Främsta anledningen till deras nedgång var deras tyngdpunkt på svensk fordonsindustri som kunder. Idag har man en betydligt bättre sits med ca 50% i utlandet och 50% i Sverige. Stora kunder till Semcon är VW och BMW, som båda är tillverkare som ligger på framkant inom fordonsindustrin. Det är en bra kvittens för Kjell att företagets högteknologiska kunnande är efterfrågat av dessa företag.

Kjell påvisar dilemmat med lönepressen på svenska civilingenjörer. I dagsläget ligger medianlönen för en civilingenjör med ett antal års erfarenhet på drygt 31 000 kr. Motsvarande medianlön för en elektriker är dryga 33 000 kr. Konsultföretagen blir erbjudna timersättning på under 500 kr för högkompetenta civilingenjörer, samtidigt som jag själv betalar 700 kr i timmen för att installera en stereo i båten eller betalar 1400 kr/tim hos bilmekanikern för oljebyte…..Detta har gjort att Semcon backat ur prispressen och tackar nej!

Åt lunch med flygplatschefen för Landvetter, Olle Sundin, tillika ansvarig för ytterligare 9 flygplatser utanför Stockholm. Olle berättade om de framtida utvecklingsplanerna för flygplatsen. Intressant att han har samma situation som Magnus Kårestedt på Göteborgs hamn. När de ska sälja in sin verksamhet så diskuterar man enbart ”omlandet”, dvs upptagningsområdet och dess styrkor. Idag har man 75% av trafiken utrikes och denna andel förvänbtar man ska öka i framtiden. Jag vet att flygplatsen är mycket viktig för vårt näringsliv och jag konstaterar även att bullret som det klagades över hemma i Lerum är borta. Ny teknik och striktare regler har gjort att störande buller från flygplanen har minskat radikalt!

h1

Bilia är en stor koncern

april 9, 2010

Idag hade jag nöjet att träffa Bilia’s vd Jan Pettersson. Intressant att höra att det är en koncern som omsätter 15 miljarder kr. Det är även intressanta att man idag har lagt flera ”ägg i korgen”. Det innebär att Bilia idag inte enbart säljer Volvo, utan man säljer även Hundai och BMW! Vem kunde tro det för några år sedan. Tillväxten sker genom förvärv och det är spännande att dess ledning finns i Göteborg.

Konstaterar att vår handelskammardag den 3 maj tar upp ett högaktuellt exempel. Den nya ekonomin genom att tänka NYTT. Ett exempel är gymet i Danmark som skänker bort sina årskort. Det innebär att man får mängder med nya kunder som vill träna. När man får sitt årskort så skriver man under ett avtal att man ska träna 2 ggr per vecka. För varje vecka man inte tränar 2 ggr så få man betala 25 kr.  Det innebär att gymet får fler kunder, tjänar mer pengar och behöver inte få personer som känner agg mot gymmet när man inte tränar.

Spännande och intressant med nya tankar och funderingar!