Posts Tagged ‘Bogotá’

h1

Här ska Nya Göteborg ligga!

februari 24, 2010

Dagen har gått i statsutvecklingens tecken. Ett mycket spännande område som berör alla!  Det brukar även bli mycket diskussioner och tyckande kring nya tankar och idéer av byggnader och bostadsprojekt! Vi inledde dagen med ett frukostmöte tillsammans med vårt fastighetsägarråd, där Peter Sharrat, WSP London, berättade om hållbart byggande, green buildings och green cities. Allt exemplifierat i Masdar City, staden i Dubai där man utvecklar en klimatneutral stad.

Efteråt träffade jag Håkan Cullberg, arkitekten som är Bergakungens salars ”pappa”. Han har skissat på en spännande lösning för det framtida nya Göteborg.

Jag hann även med ett möte med Ale kommun och dess ledande politiker och näringslivsfolk. Det verkar vara en vaken kommun som har en spännande framtid. Dels etablerar man 5 nya stationer i kommunen för pendling, samt att man får en utbyggd E45. Dessutom har man redan 1999 satsat allmänna medel på att utveckla ett kompetenscentrum för batteriteknik, något som kommer vara högaktuellt inom kort. Man satsar dessutom på entrepenörskap bland unga med internationellt samarbete. Spännade att höra hur blyga ungdomar samlas på Kråkholmen under ledning av en engelsk professor och en vecka senare kommer de ut som kreativa entrepenörer!

Avslutade dagen med ett större möte där Peter Sharrat höll en annan presentation och jag var moderator. Reflekterade över att nya byggnader i London och framtidens gröna städer inte har plats för bilar. De ska användas mellan städer och andra destinationer, men inte inne i städerna. Samma budskap hade Enrico Penelopes, tidigare borgmästare i Bogota, som sade att en parkeringsplats inte är en mänsklig rättighet! Samt undrade varför vi i västvärlden har byggt våra städer för bilar istället för människor. Närmare 80% av ytan mellan städernas byggnader upptas av mark för bilar, resterande del för människor. Förhållandet borde vara det omvända och det rörde sig inte om något agg mot bilen utran enbart ett konstaterande över hur städer utvecklas på ett annat sätt, med det omvända förhållandet.

Från handelskammaren kommer vi arbeta vidare inom stadsutvecklingen. Hur får ni veta senare! Konstaterar att vi ligger rätt med handelskammardagen, FÖRÄNDRING!

h1

Borde vara Nobels miljöpris!

november 24, 2009

Pristagarna 2009

Idag var det stor prisdag för ”Göteborgspriset för hållbar utveckling”. I år med tre mycket spännande och intressanta pristagare,  Anna Kajumulo Tibaijuka, Tanzania, Enrique Peñalosa, Bogotá, Colombia och Sören Hermansen, Samsö, Danmark. Jag är med i juryn och vi åt traditionsenligt frukost med pristagarna. Det var en mycket uppsluppen frukost med oerhört dynamiska personer. Inspirerande med internationell utblick! Anna Tibaijuka är den första afrikanska undersekreteraren i FN, dessutom en stark och stridbar kvinna som skall ansvara för att världens större städer blir hållbara, dels kring slum, energi och miljöaspekter.

Sören Hemrmansen är pionjären som har drivit Samsö till att bli helt självförsörjande av alternativ energi. Visserligen enbart 4000 invånare, men med ett gräsrotsperspektiv där man gått från ord till handling. Gemensamt för de tre är att de har gått mot strömmen. Vågat ta strid och i efterhand visat sig vara ”vinnare”. Frågan är om det är för få som vågar i Sverige och Västsverige…?  Enrique Peñalosa, som var borgmästare i Bogotá. Där han förändrade staden vad avser trafiksituation, slum och kriminalitet. En av hans huvudbudskap var att han ansåg att vi i framtiden skulle bygga städer för människor inte för bilar. Gaturummet upptas till 4/5 av bilarnas utrymme och resterande del för människorna. En intressant reflektion där han poängterade att det inte var ett ställningstagande mot bilar generellt.

I det sammanhanget var det en tråkig nyhet som kom under senefternmiddagen. Köpet av Saab har stoppats av Koenigsegg. Jag skriver mer om det i morgondagens blogg.