Posts Tagged ‘Börsen’

h1

Västsvensk får viktig befattning

mars 11, 2010

Vi började morgonen med ett internt möte kring vårt visionsarbete. Hur, vad, vem, vilka och när, var frågor som vi diskuterade. Mycket går att koppla på vårt jubileum nästa år då vi fyller 350 år. Sedan är det viktigt att titta på avgränsningarna, dvs vad vi inte ska införliva i visionen. Vi är helt övertygade om att våra engagerade medlemmar skall vara den bärande delen i processen, under ledning av en duktig processledare.

Vi hade även ett möte kring strategisk utveckling, där vi testar olika utvecklingsprojekt, tjänster och inriktningar. Där valde vi att lägga några tankar på is och några flyttades fram i prioritetsordningen. Bra idéer saknas inte, men det gäller att ha medlemsnytta i förgrunden samt se på resurserna, både ekonomiskt och personellt.

Hade lunchmöte med Birger von Hall och diskuterade Maritiman, det flytande marina muséet. Vi hann även med att tala om vindkraftens framtid och läget idag. Birger är styrelseledamot i Arise, som är på väg mot börsen.

Intervju med tidningen Trafikmagasinet angående infrastruktur och vår proaktiva arbete kring alla transportslag.  Avslutade dagen med att träffa Lennart Mankert, avgående vd för Svenska Mässan. Fick det glädjande beskedet att Lennart blivit styrelseordförande i näringslivsorganisationen RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige. Toppen! Ytterligare en västsvensk, som får en viktig post för en viktig framtida näring!

h1

Hållbara konsulter

december 11, 2009

Började dagen med möte hos Golder Associates, en konsultfirma med kunskap inom miljö och hållbarhetsområdet. I grunden ett Kanadensiskt företag som startade 1960 inom gruv-och olje prospektering. Har utökat sina kunskaper inom geoteknik, mark, vatten till hållbarhetsområdet. Intressant med allt fler företag som inser att miljö, klimat och energifrågorna kan skapa affärer. Här återfinner jag civilingenjörer, tekniska doktorer samtidigt som jag tidigare i veckan träffade miljöjurister från ansedda advokatfirmor. Högutbildade personer som bidrar till framtidens lösningar genom sin kunskap. Tidningarna fylls i dessa dagar av reportage från Köpenhamnsmötet och till detta presentationer om clean tech företag, som hittar nya markander. Även på börsen märks det ökade intresset för de hållbara företagen.

Förbannar mig själv att jag inte behöll aktierna i Lightlab, Opcon och Biogaia, som jag köpte för 10 år sedan, för att jag såg att de hade framtidsprodukterna. Samtliga inom det hållbara området. Dock var kursutvecklingen inte den bästa så jag sålde efter hand. Idag när de rusar på börsen står jag utan….! Vad kan jag lära av detta? Jo att jag ännu en gång har överskattat trenden på kort sikt, men underskattat den på lång sikt!!

Avslutade dagen med budgetarbete för 2010. Målet är att öka omsättningen med 10% och därmed göra mer medlemsnytta. Verkar kunna fungera och vi har under året förändrat organisationen inom handelskammaren så att vi kan klara denna uppgång. Dessutom satsar vi lite extra på vår personal avseende bl a utbildningar. Det är ju vår enda resurs!

h1

Vi ska minska ungdomsarbetslösheten

november 30, 2009
Idag på morgonen hade vi presskonferens om ett upprop för att minska antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år. Det är handelskammaren, arbetsgivarorganisationerna tillsammans med facken och arbetsförmedlingen som gemensamt går ut med ett upprop till regionens näringsliv. Ca 8000 ungdomar finns idag registerarade som arbetslösa. De har nu möjlighet att få en praktikplats under tre månader. Jag tror att många företag känner ett samhällsansvar och är villiga att skapa praktikplatser. Vi på handelskammaren ska själva ta fram någon eller några platser. Förhoppningsvis kommer detta västsvenska initiativ att sprida sig till andra platser i landet. Från ord till handling, gillar det uttrycket mer och mer!

Två framtidsmän, Stefan och Tomas

Under eftermiddagen var det ett vindkratseminarium i Trollhättan, där Innovatum samlat ca 100 personer. Vi kunde lyssna till Tomas Linnard, vd på Rabbalshede Kraft som avslöjade att ett vindkraftverk genererar en vinst på ca 800 000 kr/år, samt att man under 14 dagar gör en nyemission för att få in ytterliagare 120 milj kr. Börsen väntar därefter och prospekten gick åt som smör i solsken. Stefan Mattsson är styrelseordförande och majoritetsägare i Mattssongruppen. Ett verkstadsföretag som har satsat på tillverkning av vindkraftverk. Både större verk på licens och sk gårdsverk. Bra att de startat upp, Västsverige behöver en ”kritisk massa” så att vi kan få ett vindkraftkluster att bygga framtiden på.

Tyvärr kan jag konstatera att attityden från t ex Vattenfallsanställda fortfarande är negativ. Hoppas att det inte påverkar hela företaget, för då kommer det bli tungt.