Posts Tagged ‘Enrique Peñalosa’

h1

Borde vara Nobels miljöpris!

november 24, 2009

Pristagarna 2009

Idag var det stor prisdag för ”Göteborgspriset för hållbar utveckling”. I år med tre mycket spännande och intressanta pristagare,  Anna Kajumulo Tibaijuka, Tanzania, Enrique Peñalosa, Bogotá, Colombia och Sören Hermansen, Samsö, Danmark. Jag är med i juryn och vi åt traditionsenligt frukost med pristagarna. Det var en mycket uppsluppen frukost med oerhört dynamiska personer. Inspirerande med internationell utblick! Anna Tibaijuka är den första afrikanska undersekreteraren i FN, dessutom en stark och stridbar kvinna som skall ansvara för att världens större städer blir hållbara, dels kring slum, energi och miljöaspekter.

Sören Hemrmansen är pionjären som har drivit Samsö till att bli helt självförsörjande av alternativ energi. Visserligen enbart 4000 invånare, men med ett gräsrotsperspektiv där man gått från ord till handling. Gemensamt för de tre är att de har gått mot strömmen. Vågat ta strid och i efterhand visat sig vara ”vinnare”. Frågan är om det är för få som vågar i Sverige och Västsverige…?  Enrique Peñalosa, som var borgmästare i Bogotá. Där han förändrade staden vad avser trafiksituation, slum och kriminalitet. En av hans huvudbudskap var att han ansåg att vi i framtiden skulle bygga städer för människor inte för bilar. Gaturummet upptas till 4/5 av bilarnas utrymme och resterande del för människorna. En intressant reflektion där han poängterade att det inte var ett ställningstagande mot bilar generellt.

I det sammanhanget var det en tråkig nyhet som kom under senefternmiddagen. Köpet av Saab har stoppats av Koenigsegg. Jag skriver mer om det i morgondagens blogg.