Posts Tagged ‘hotellkoncept’

h1

Fredrik Jansson utvecklar hotell

oktober 7, 2010

Lunchföreläsare på vårt Next & Now var Fredrik Jansson, vd och skeppare på skutan Stenungsbaden. Ett ”rock & roll” spa i Stenungsund. Fredrik är en person som är duktig på att utveckla hotellkoncept. Före honom behövdes en ”sanerare” av hotellets ekonomi och verksamhet. Nu har man kommit in i nästa fas. Fredrik har lång erfarenhet av hotell och konferensverksamhet och betonar vikten av samarbete och nätverkande. Det är framgången anser han för Västsverige. Själv försöker han engagera sig så mycket som möjligt lokalt och regionalt. Han berömmer handelskammarens nätverk, Göteborg & Co samt Västsvenska Turistrådet. En sammanslagning av de två senare hade varit en ”önskedröm”.

Han tycker att vi har en enorm skattkista att ösa ur i Västsverige, det gäller bara att paketera det som vi har redan på ett smakfullt sätt. Nu senast har Stenungsbaden fått en bokning på 14000 tyskar som kommer till hotellet april-juni. Det gäller att fylla deras dagar med upplevelser!!! Där krävs samarbete!

Tulldagen förlöpte mycket väl, men det är tråkigt att höra från de flesta företagen som jag talade med att relationen med Tullverket har kraftigt försämrats de senaste två åren. Dels har det skett en uppstramning från EU, men man märker också en attitydförändring. Här krävs det att den nya generaldirektören tar tag i detta och utvecklar ett tydligt ledarskap som leder till nya positiva attityder.