Posts Tagged ‘Offentlig upphandling’

h1

Offentlig upphandling är hett!

november 28, 2011

Anders Wijkman en utredare i fokus.

Idag anordnade vi tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, Upphandlingsdagen, för andra året. Det var ca 250 personer, som hade kommit för att ta del av konferensens digra program. Jag är ingen expert inom området, man kan konstatera att det är inte lätt att hänga med i Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen kom till som en tillämpning av EU kraven avseende upphandling och man gick från tidigare ca 20 paragrafer till drygt 200 paragrafer. Det är bra med ordning och reda, men borde vara synnerligen besvärligt för de upphandlande parterna att hantera LOU. Den mångkunnige Anders Wijkman har fått uppdraget att utreda och utvärdera den offentliga upphandlingen. Han höll en presentation om utredningens arbete och de frågeställningar/problemområden som man har observerat.

Frågorna är heta just nu då det formligen ”duggar tätt” med skandalliknande avslöjanden där den offentliga upphandlingen inte har fungerat. Främst har vi alla privata vårdföretag, som uppenbarligen inte levererar den kvalitet som man har utlovat. Det får till följd mänskligt lidande, främst av äldre. Givetvis inte acceptabelt och jag skäms över dessa ”undantag” av de icke levererande företagen i privat regi.  Sedan har vi de uppdagade fallen av korrumption i Göteborg, som har följt med i media i drygt ett år. Där verkar det som om rättsmaskineriet fungerar och att stadens regler och policies ses över. Slutligen har vi exempel från underhållet av de västsvenska järnvägsnätet, där leverantören inte klarade av att hålla den avtalade kvaliteten.

Dessa exempel är inte acceptabla, men jag hoppas och tror att det är undantag i hela den flora av upphandlingar och leverenser, som sker dagligen mellan det privata och offentliga.

h1

Offentlig upphandling lätt om man gör rätt

september 24, 2009

Varje år sker det offentlig upphandling för ca 500 miljarder kronor i Sverige. Av denna gigantiska summa står Göteborg för ca 13miljarder kr. För leverantörer med ambitioner borde därför dessa upphandlingar vara av stort intresse. Samtidigt avskräcker offentlig upphandling många mindre företag som anser sig inte kunna regelverket. För att öka möjligheterna för Västsvenska företag att deltaga i offentlig upphandling bjöd handelskammaren idag in två av landets främsta experter inom området,  Kaisa Adlerqreutz, MAQS Law Firm, och Ulf Käll, Advokatfirman Vinge. De gav en mycket uppskattad föreläsning om hur lätt det är genom att göra rätt. Detta är ett bra exempel på hur vi kan stödja våra medlemsföretag, genom att nyttja vårt nätverk och i slutändan får företagen fler affärer som innebär tillväxt i regionen.

Träffade även rektorn för Borås Högskola, Lena Nordholm. Hon berättade om de sex institutoner som högskolan har varav två där man har spetskunskap. Det är utbildningarna inom textil- och bibliotikarieområdet. Textilutbildningen har en stark koppling till näringslivets fortlevnad i Sjuhärad. Här har man en utbildning i världsklass. Ett spännande område är forskningsprogrammet ”Smart Textiles”. Själv har jag hört talats om ett slags tyg som har brunnit, där man använder rester av de brända trådarna, spinner nya trådar och väver ett nytt tyg, som sedan är helt brandsäkert…låter fantastiskt!