Posts Tagged ‘paragrafer’

h1

Offentlig upphandling är hett!

november 28, 2011

Anders Wijkman en utredare i fokus.

Idag anordnade vi tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, Upphandlingsdagen, för andra året. Det var ca 250 personer, som hade kommit för att ta del av konferensens digra program. Jag är ingen expert inom området, man kan konstatera att det är inte lätt att hänga med i Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen kom till som en tillämpning av EU kraven avseende upphandling och man gick från tidigare ca 20 paragrafer till drygt 200 paragrafer. Det är bra med ordning och reda, men borde vara synnerligen besvärligt för de upphandlande parterna att hantera LOU. Den mångkunnige Anders Wijkman har fått uppdraget att utreda och utvärdera den offentliga upphandlingen. Han höll en presentation om utredningens arbete och de frågeställningar/problemområden som man har observerat.

Frågorna är heta just nu då det formligen ”duggar tätt” med skandalliknande avslöjanden där den offentliga upphandlingen inte har fungerat. Främst har vi alla privata vårdföretag, som uppenbarligen inte levererar den kvalitet som man har utlovat. Det får till följd mänskligt lidande, främst av äldre. Givetvis inte acceptabelt och jag skäms över dessa ”undantag” av de icke levererande företagen i privat regi.  Sedan har vi de uppdagade fallen av korrumption i Göteborg, som har följt med i media i drygt ett år. Där verkar det som om rättsmaskineriet fungerar och att stadens regler och policies ses över. Slutligen har vi exempel från underhållet av de västsvenska järnvägsnätet, där leverantören inte klarade av att hålla den avtalade kvaliteten.

Dessa exempel är inte acceptabla, men jag hoppas och tror att det är undantag i hela den flora av upphandlingar och leverenser, som sker dagligen mellan det privata och offentliga.