Posts Tagged ‘Semcon’

h1

Semcon har en stark profil i Kjell Nilsson

april 27, 2010

Ett mycket intressant börsnoterat västsvenskt bolag är Semcon. Idag hade jag nöjet att träffa deras vd Kjell Nilsson, med lång erfarenhet på höga befattningar inom flera svenska storföretag. Han hade sällskap av företagets bilintresserade inköpschef Urban Kihlén. Semcon har genomgått ett stålbad under 2008 och 2009, men ser nu ljuset i tunneln. Främsta anledningen till deras nedgång var deras tyngdpunkt på svensk fordonsindustri som kunder. Idag har man en betydligt bättre sits med ca 50% i utlandet och 50% i Sverige. Stora kunder till Semcon är VW och BMW, som båda är tillverkare som ligger på framkant inom fordonsindustrin. Det är en bra kvittens för Kjell att företagets högteknologiska kunnande är efterfrågat av dessa företag.

Kjell påvisar dilemmat med lönepressen på svenska civilingenjörer. I dagsläget ligger medianlönen för en civilingenjör med ett antal års erfarenhet på drygt 31 000 kr. Motsvarande medianlön för en elektriker är dryga 33 000 kr. Konsultföretagen blir erbjudna timersättning på under 500 kr för högkompetenta civilingenjörer, samtidigt som jag själv betalar 700 kr i timmen för att installera en stereo i båten eller betalar 1400 kr/tim hos bilmekanikern för oljebyte…..Detta har gjort att Semcon backat ur prispressen och tackar nej!

Åt lunch med flygplatschefen för Landvetter, Olle Sundin, tillika ansvarig för ytterligare 9 flygplatser utanför Stockholm. Olle berättade om de framtida utvecklingsplanerna för flygplatsen. Intressant att han har samma situation som Magnus Kårestedt på Göteborgs hamn. När de ska sälja in sin verksamhet så diskuterar man enbart ”omlandet”, dvs upptagningsområdet och dess styrkor. Idag har man 75% av trafiken utrikes och denna andel förvänbtar man ska öka i framtiden. Jag vet att flygplatsen är mycket viktig för vårt näringsliv och jag konstaterar även att bullret som det klagades över hemma i Lerum är borta. Ny teknik och striktare regler har gjort att störande buller från flygplanen har minskat radikalt!

h1

Kontaktdagar i Uddevalla

oktober 22, 2009

Har precis avslutat min första ”kontaktdag” med sk match making, dvs snabbträffar mellan olika företag  under strukturerade former. En mycket intressant och effektivt metod för att nätverka och generera fler och bättre affärer. Detta ska handelskammaren utveckla ytterligare och vi har skapat en ny tjänst som kan användas på mässor, konferenser, kundmöten etc. Här kommer några korta exempel på möten och nyttan jag har haft för egen del idag. Reflektionen är att det går bra för många företag idag, vi står väl rustade för framtiden i Västsverige:

– Siemens Industrial Turbomachinery, tillverkar brännkammare för gasturbiner, som används för stationära kraftverk. Högteknologiskt, expansivt, fördubblat anställda på 3 år. 

– Ansys, mjukvaruföretag som utvecklar bl a simuleringsverktyg. Har haft sina bästa resultat någonsin Q4-08 och Q3-09. Det finns företag som går bra.

– Reinertsen, privatägt teknikkonsultföretag med kunskap inom infrastruktur, energi och offshore. Även detta företag har klarat krisen och expanderar.

– Parker, hydauliktillverkare som har 85% på export, men stark koppling till fordonsindustrin, dock 20% upp sedan i våras. Tillför produkter till bl a vågkraftföretag.

– Semcon, teknikkonsultföretag inom alla områden utom byggnation. Har en bred kunskap som kan användas inom miljöteknikområdet i framtiden.

– Eker design, norska företaget som har en koppling till Saab-affären. Snabbfotade designers som går från ord till handling, dvs hela kedjan design till färdig produkt.

– Uddevalla kommun, som går mot strömmen. Utbildar sitt eget näringsliv i bl a offentlig upphandling. Väntar på IKEA(Ikano etablering under 2010.

Många visitkort och kontakter gör att nätverket utökas. Flera kontakter kan bli användbara för etableringen av t ex vindkraftstillverkning i Västsverige.