Posts Tagged ‘styrelseordförande’

h1

Möte med Marianne Dicander, Sjätte AP fonden!

september 6, 2011

Marianne Dicander

Träffar den nya vd sedan i våras för Sjätte AP fonden, Marianne Dicander. Hon har verkligen fått ett spännande jobb. Efter någon månad byts styrelseordförande och flera andra i styrelsen, efter ytterligare någon månad deklareras att verksamheten är satt under utredning för att eventuellt slås ihop eller läggas ner. Men Marianne brinner av engagemang att förbättra verksamheten och utveckla den ytterligare. Sjätte AP fonden skiljer sig en del från de övriga. Främst genom att man ska investera i mindre bolag istället för att enbart förvalta. Det innebär att man har en spännande del som riskkapitalister samtidigt som det krävs en hög avkastning. 1997 startade fonden med 10 miljarder och har idag i princip fördubblat värdet. Det ger en årlig avkastning på 7%, vilket inte är så dumt.

Marianne framhåller nyttan med att finnas i Göteborg. Främst så ger det möjlighet till ytterligare en arbetsgivare för de som studerar ekonomi i regionen, man lockar även kompetent personal då det finns många inom finanssektorn som av olika skäl vill bo i Göteborg. Från Handelskammarens sida anser vi också att det är nyttigt för landet Sverige att inte centralisera allt till Stockholm. Marianne brinner lite extra för en sak, det är senare avgångar med flyg och tåg från Stockholm. Som det är idag så kan man inte mingla eller äta middag i Stockholm då senaste avgånmgarna går alldeles för tidigt. Även det är en fråga som Handelskammaren driver.

Nyckelord för framgång....och en flagga!

Idag fick vi också den första redovisningen från våra  moderna upptäcktsresande, de sex studenterna som har rest runt i världen mellan 4 och 6 veckor för att spana efter företeelser som vi i Västsverige kan använda för att utveckla regionen. Det var verkligen spännande att höra deras berättelser och om deras spaningar. Flera av deras spaningar kommer läggas till vårt visionsarbete och dess initiativlista. Jag fick bekräftat att vi tänkt rätt. I korthet kan man säga att regioner/städer med tillväxt måste locka kompetenta människor. Det gör man främst genom bra högskolor och spännande utbildningar av högsta klass. För att behålla dessa människor krävs integration och ett rikt kulturellt utbud. För att de ska stanna på sikt krävs ett gott boende, dvs prisvärt boende, goda fritidsmöjligheter, vacker natur, hög säkerhet och goda kommunikationer. Hmm känner igen mig i de möten som vårt visionsråd haft under året.

Den 13-14 oktober kommer ni kunna lyssna vidare på studenterna, ta del av deras spaningar och alla 100 initiativ som vi kommer presentera för näringslivets vision för Västsverige. Det kommer inte vara en kravlista, utan näringslivet har också ett ansvar. Vi kommer heller inte vara ägare till initiativen utan bjuder dem till alla som är intresserade, vi alla vill ju samma sak, en framgångsrik region!

h1

Handelskammaren SKA attrahera handeln!

november 24, 2010

Inleder dagen med ett som alltid intressant möte med styrelseordförande Finn Johnsson. En man med stor kapacitet och lika stort hjärta! Lärorikt för mig att lyssna till hans erfarenheter. Fick skynda mig till vårt möte med fastighetsägarrådet och specialinbjudna representanter från bygg, fastighets och arkitektbranscherna. Vi informerade om vårt engagemang i projekt Älvstaden. Signalerna är övertydliga. Göteborg har hamnat i ”bygg-kramp” jämfört med Stockholm och Malmö. Vi kommer inte loss i tillräcklig utsträckning vad avser nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter.

Lunchmöte med en av landets mest spännande näringslivsprofiler, Carl Bennet. Han har ett stort intresse av Life Science området och berättade om en utredning, som visar att Sverige skulle få stora kvalitetsförbättringar i vården, fler företag om vi utvecklar det nationella kvalitetsregistren i vården. En anledning är att det ökar potentialen i att bedriva klinisk forskning. Något som historiskt gjort att respiratorn, elektroniska kniven, hjärt – lung maskinen mm har utvecklats i Sverige. Carl är förutom sitt majoritetsägande i flera börsnoterade företag, även styrelseordförande i Göteborgs Universitet.

Tomas Strindeborn, ICA-handlare och entreprenör

Avslutar dagen med ett mycket bra möte med entreprenören och ”storföretagaren” Tomas Strindeborn. Ägare av ICA Maxi i Partille med drygt 250 anställda och en kundkrets på ca 30 000 personer dagligen, så inser jag att det är en imponerande verksamhet. Tomas är dessutom ordförande i ICA-handlarnas Förbund. Tomas är rak och ifrågasättande och vi har en mycket intressant diskussion om hur vi på handelskammaren ska kunna nå ut och attrahera alla företag inom handeln. Det heter ju handelskammaren för att det började med handelsmän år 1661 påbörjade ett samarbete i Göteborg, de skapade Göteborgs handelsgille, grunden till handelskammaren. Vi borde vara intressanta för alla handlare, men vi har nog inte kommunicerat på rätt sätt och vi kan med stor säkerhet göra ytterligare bra saker om vi tar oss tid att lyssna. Ännu en i raden av alla dessa duktiga entrepenörer i Västsverige. Vi ska vara stolta över det diversifierade näringslivet, där handeln är en viktig del!

h1

Industriprofiler i Västsverige

mars 22, 2010

Idag hade jag det stora nöjet att ha två mycket intressanta möten med Mauritz Sahlin och Finn Johnsson, var och en för sig. Alltid lika intressant att lyssna till personer med lång och gedigen industrierfarenhet, enormt nätverk och ett stort intellekt. Det finns en hel del att lära av dessa personer, även om jag inte behöver hålla med i allt. Mauritz har varit verksam i Västsverige sedan tidigt 70-tal. Finn fortfarande aktiv nationellt och internationellt och dessutom min styrelseordförande.

Vid båda mötena diskuterades utvecklingen i Göteborg och Västsverige. Vad vi behöver göra i framtiden, vilka styrkor vi kan bygga på och vilka nya branscher som kommer att vara dominerande i framtiden. Vad man behöver göra från politiken och vilka möjligheter som ligger i samarbete med andra regioner och internt mellan politik, näringsliv och akademin. Vi diskuterade även energifrågor, euro och annat som påverkar vår framtid.

Samtidigt som det är intressant med dessa samtal så måste vi släppa in och upp de yngre. De som ska bygga vår framtid. Här är det viktigt att handelskammaren driver dessa frågor och försöker göra vad vi kan för att lyfta de yngre. Det kan ske på olika sätt genom våra nätverk, utbildningar, vår information och i dialogen med politiker etc. Det är en viktig del i att få en konkurrenskraftig framtidsregion.

h1

Styrelsemöte i handelskammaren

september 22, 2009

Idag samlades större delen av handelskammarens styrelse som har 16 ledamöter. Det var ett bra möte och för mig som vd är det viktigt med engagerade styrelseledamöter och ordförande. Tack och lov så har jag det trots att det borde vara lätt att hamna i ”vi-helvetet”, dvs man är så många i gruppen så att man inte behöver bidraga. Vi diskuterade bl a hur vi skall tillföra mer medlemsnytta, hur vi ska attrahera små och medelstora företag. Något som är en brist i Västsverige. En anledning är att vi har varit för beroende av de stora företagen t ex Volvo, SKF, Stena koncernen och Mölnlycke. Där kan fortsatt utveckling ske, men den stora skillnaden är om vi gemensamt kan skapa tillväxt för de mindre företagen. Det var alla överens om.

Vi diskuterade länge hur näringslivet kan ställa upp för våra ungdomar, de som är arbetslösa och som inte har någon aktivitet att gå till. Andelen arbetslösa ungdomar är uppe i närmare 20%. Vi är alla övertygade om att det finns en vilja från hela näringslivet att hjälpa till. Vi ska se vad som kan göras så snart som möjligt.

Jag vill tacka alla er som går in på min blogg, ni passerade 10 000 besökare idag. Snart har jag min nya mobiltelefon vilket innebär att jag kan komplettera med bilder, som förhoppningsvis gör bloggen intressantare.