Posts Tagged ‘Sveriges Handelskamrar’

h1

Sveriges Handelskamrar föds idag

april 12, 2011

Så var det dags för ett möte med landets 11 handelskamrar i Malmö. Huvudsyftet med mötet var att anta och underteckna de stadgar som har tagits fram för ett gemensamt samarbete. Vi blir nu en betydande näringslivsorganisation som har många företag bakom oss. Vi kommer att driva våra regionala frågor, men inom vissa områden skall vi förena våra krafter. Det skulle kunna vara inom utbildningsområdet, energiområdet och handelspolitiska området.

Dessutom har vi genom Eurochambers en stark lobbygrupp i Bryssel, som faktiskt är en av de tre största organisationerna på plats inom EU’s politiska värld.

Tar mig snabbt tillbaka till Lerum och har ett kvällsmöte med Föräldrar I Lerums Kommun (FILK), som hade samlat till årsmöte. Där återfanns många engagerade föräldrar, men även lokala politiker. Jag berättade om vår möjlighet att konkurrera med omvärlden i framtiden, kampen om kompetensen. Att skolan är näringslivets viktigaste leverantör! Det blir tydligt att Lerum har en bit kvar innan man når en skola i toppklass. Politikerna gör rätt i att lyssna på FILK!

Får slutmanus av vår kommande rapport West Side Stories, ett magasin på över 100 sidor som kommer att presentera styrkeområden för Västsverige. Det ser riktigt bra ut och jag känner redan stoltheten gro! Stoltheten av att vara Västsvensk!

h1

Historiskt möte för ”Sveriges Handelskamrar”

februari 3, 2011

Historiskt möte

Sedan 90-talet har de 11 svenska handelskamrarna inte haft något gemensamt samarbete. Sydsvenska, Västsvenska och Jönköpings handelskammatre har valt att stå utanför det förbund som har funnits. Idag samlades alla för att diskutera möjligheter till ett framtida samarbete, syftet och hur det bör organiseras.

Främsta anledningen till att denna möjlighet har blivit av är att det är många nya vd:ar som inte har historien, vilket i detta läget är bra. Det blev ett bra möte där förslaget var att lägga ner det gamla förbundet och starta ett nytt modernt nätverk där alla har sin regionala logik och veto om man inte vill ställa upp på visssa frågor.

Internationellt kan vi bli ännu starkare genom Eurochambres, en näringslivsorganisation som verkar gentemot EU. Även nationellt är det en styrka med samarbetet då vi är starka näringslivsorganisatoner som verkar regionalt, men som inte har någon partipolitisk koppling.

Ikväll är det spännande prisutdelning i tävlingen Entrepreneur of the Year!