Posts Tagged ‘Sydsvenska’

h1

Historiskt möte för ”Sveriges Handelskamrar”

februari 3, 2011

Historiskt möte

Sedan 90-talet har de 11 svenska handelskamrarna inte haft något gemensamt samarbete. Sydsvenska, Västsvenska och Jönköpings handelskammatre har valt att stå utanför det förbund som har funnits. Idag samlades alla för att diskutera möjligheter till ett framtida samarbete, syftet och hur det bör organiseras.

Främsta anledningen till att denna möjlighet har blivit av är att det är många nya vd:ar som inte har historien, vilket i detta läget är bra. Det blev ett bra möte där förslaget var att lägga ner det gamla förbundet och starta ett nytt modernt nätverk där alla har sin regionala logik och veto om man inte vill ställa upp på visssa frågor.

Internationellt kan vi bli ännu starkare genom Eurochambres, en näringslivsorganisation som verkar gentemot EU. Även nationellt är det en styrka med samarbetet då vi är starka näringslivsorganisatoner som verkar regionalt, men som inte har någon partipolitisk koppling.

Ikväll är det spännande prisutdelning i tävlingen Entrepreneur of the Year!

h1

Elmarknaden fungerar INTE

januari 24, 2011

Inser att jag som privatperson får en skyhög räkning för den kalla månaden december. Samtidigt som jag ser att svensk elproduktion nationellt inte har full kapacitet. De företag i Västsverige som har stor energianvändning och främst el har en ännuvärre situation än vad jag har privat. Det känns som om de flesta inom media och privat klagar på en icke fungerande elmarknad. Ändå är det relativt tyst i debatten om denna så viktiga fråga. Mer debatt är det om att Timo Räisänen sjunger på Göteborg Energis reklamfilm!!!!

Blir mer styrkt i vår debattartikel för någon vecka sedan där jag tillsammans med Sydsvenska och Stockholms Handelskammare kräver mer energiproduktion till Sverige. Givetvis samtidigt som vi ska se över möjligheterna att effektivisera.

Fortsatt internt arbete idag med vår vision och med jubileumsårets planering. Handelskammaren måste bli mera känd för vår verksamhet. Möter allt för många som inte vet vad vi gör och vilka som äger Handelskammaren!