Posts Tagged ‘Tullverket’

h1

Tulldagen och Juholt i centrum denna dag!

oktober 11, 2011

Lars från Tullen!

I Göteborg arrangerar Västsvenska Handelskammaren tillsammans med Transportindustriförbundet årets Tulldag 2011. I år var det rekord med 450 anmälda. Det blev en bra dag där de flesta verkade nöjda. Man hade träffat branschfolk och näringslivet hade träffat personer från Tullverket. Vilket förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse och mer samarbete. Lars Karlsson från Tullverket höll en bejublad presentation där  bl a Zlatan ”via telefon”erbjöd sig sponsra Tullverket……. tycker att Lars hade rätt attityd. Den måste spridas inom alla svenska myndigheter och kommuner, särskilt de i Västsverige!

Efteråt var det ett ”after tull” mingel och bland ståborden konstaterar jag att de flesta ställer sig där man redan känner personer. Vi svenskar behöver träna på att mingla, gå fram till okända personer, byta visitkort lyssna en stund och presentera vad man själv gör, för att sedan gå vidare…..roligt att vi har en ”Lathund” för minglare. Borde bli en best seller eller varför inte ett kommande initiativ i vår Vision.

De flesta pusselbitarna börjar falla på plats och det hela ser riktigt bra ut. Anmälningarna fortsätter att strömma in och ändå träffar jag personer som säger att de inte ännu har anmält sig, men de ska komma!

Håkan Juholt har det tufft som partiledare och ökat misstroende mot honom, partiet och hela det politiska etablissemanget. Jag hör det när jag talade runt t o m  på Tulldagen. Göran Johansson, Göteborgs tidigare starke man, inom partiet rasade på GTs löpsedel. Oacceptabelt! Var hans kommentar! Dock verkade han lugn när vi träffades i Universeums styrelse innan lunchen.

h1

Fredrik Jansson utvecklar hotell

oktober 7, 2010

Lunchföreläsare på vårt Next & Now var Fredrik Jansson, vd och skeppare på skutan Stenungsbaden. Ett ”rock & roll” spa i Stenungsund. Fredrik är en person som är duktig på att utveckla hotellkoncept. Före honom behövdes en ”sanerare” av hotellets ekonomi och verksamhet. Nu har man kommit in i nästa fas. Fredrik har lång erfarenhet av hotell och konferensverksamhet och betonar vikten av samarbete och nätverkande. Det är framgången anser han för Västsverige. Själv försöker han engagera sig så mycket som möjligt lokalt och regionalt. Han berömmer handelskammarens nätverk, Göteborg & Co samt Västsvenska Turistrådet. En sammanslagning av de två senare hade varit en ”önskedröm”.

Han tycker att vi har en enorm skattkista att ösa ur i Västsverige, det gäller bara att paketera det som vi har redan på ett smakfullt sätt. Nu senast har Stenungsbaden fått en bokning på 14000 tyskar som kommer till hotellet april-juni. Det gäller att fylla deras dagar med upplevelser!!! Där krävs samarbete!

Tulldagen förlöpte mycket väl, men det är tråkigt att höra från de flesta företagen som jag talade med att relationen med Tullverket har kraftigt försämrats de senaste två åren. Dels har det skett en uppstramning från EU, men man märker också en attitydförändring. Här krävs det att den nya generaldirektören tar tag i detta och utvecklar ett tydligt ledarskap som leder till nya positiva attityder.