Posts Tagged ‘Vindkrafttillverkning’

h1

Infrastrukturråd och styrelseproffs

november 27, 2009

Började dagen med ett möte i vårt infrastrukturråd. Det består av 9 personer med intresse och kunskaper inom infrastrukturområdet. Vi konstaterade att det är en intensiv höst med flera planer och utredningar som skall vara klara. Extra spännande är det att se hur det går med sammanslagningen av Banverket och Vägverket. Vi diskuterade även framtidsfrågor för Västsverige, där vi bl a konstaterade att ITS är ett spännande område där det måste hända något. Västsverige har kompetensen och stort kunnande bland flera företag i regionen.

Vi hade även ett möte med de västsvenska personer som sitter i olika statliga bolag och myndighetsstyrelser. De har en stor erfarenhet och gav oss råd om hur vi ska gå vidare med våra aktiviteter för att få fler västsvenskar i offentliga styrelser. En av de viktigaste signalerna var att vi måste förändra bilden av västsvensken, som idag är antingen en gnällig eller ”en go gubbe”. Vi måste även vidga vårt nätverk utanför Västsverige.

Avslutade veckan med att ha ett möte om hur vi ska komma igång med vindkrafttillverkning i regionen. Vi har avslutat vår första utredning och slutsatsen är att starta upp i liten skala inom ett efterfrågat område, t ex genom att starta tillverkning av torn och vingar. Två delar på ett vindkraftverk som inte är lämpliga att transportera längre sträckor. Vi beslutade att ha ett möte med berörda personer innan jul.

h1

Riskkapitalet som vågar

maj 6, 2009

Har suttit i två dagar och diskuterat hindren för att komma igång med t ex vindkrafttillverkning i Västsverige. Det verkar som om det inte saknas vilja, det finns tomma industrilokaler, entrepenörerna är på hugget, kunnig personal är redo, kunderna väntar, tekniken är mogen, men varför händer det ingenting? Ett svar kan vara att det saknas den finansiella plattformen, dvs en solid finansiell grund. Ett förtetag som siktar på att tillverka ca 30-60 vindkraftverk om året skulle omsätta miljardbelopp inom mycket kort tid, för detta behövs solida ägare, som inte kräver avkastning direkt. Pengarna krävs för att bygga upp verksamheten. Kunderna vill se att det inte finns finansiella risker! Detta är inte gjort i en handvändning. Handelskammaren undersöker just nu möjligheterna för att hitta ett standardiserat sätt att hantera den finasiella grundplattformen. Inte bara för vindkrafttillverkning utan för fler projekt som vill starta upp i dessa svåra tider. Riskkapital som vågar satsa och som klarar en snabb uppväxling utan avkastningskrav som första moment.

Fick input från insatta personer idag om att vi kan förvänta oss ett fortsatt tufft år 2009 och förmodligen även ett svårt 2010. Nu kommer följderna av att storbolagen har minskat ner, de mindre företagen som härdat ut och hoppats på en uppgång klarar sig inte flytande hur länge som helst. Dock får hoppet inte lämna oss, positiv inställning kan hjälpa en hel del.

Det fick jag ikväll då jag hade föredrag för Lerums företagarförening. Där träffade jag flera småföretagare som inte känner av nedgången. Hotell och konferensverksamheten verkar ånga på, vilket är ett gott tecken. Härligt med duktiga entrepenörer!